Nowe konto bankowe OT24

Informuje , że OT24 PZK posiada nowe konto bankowe o numerze :

71 1140 1010 0000 3533 4800 1015 .

Wszystkie wpłaty z tytułu składek proszę kierować na ww. konto.

Vy73!

Andrzej SQ5FBI

UWAGA – ZMIANA KONT BANKOWYCH

Koledzy i Koleżanki,

informuje  , że uległy zmianie numery kont bankowych.

Konta w Banku Spółdzielczym dla OT24 oraz SP7PBC są nieaktualne.

Nowe numery kont zostaną podane do 15.06.2018 r.

Vy 73!

Andrzej SQ5FBI

 

Piknik Rodzinny 27-05-2018

W niedzielę 27 maja uczestniczyliśmy w  Pikniku rodzinnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach.

Na pikniku były obecne kluby przy OT24 w Skierniewicach : SP7PBC, SP7KMX, SP7ZKU oraz EmCom.

Vy 73!

Andrzej SQ5FBI

Zmiany SP7PBC

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
informuję, że planowane są zamiany w działalności klubu SP7PBC. Nasz klub zostanie przekształcony w Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Do dnia 17.05.2018 r. stworzymy listę członków założycieli, w związku z tym proszę wszystkich członków o poinformowanie SP7ER lub SQ5FBI o chęci przystąpienia do grona członków założycieli Stowarzyszenia. Lista wymaga podania imienia i nazwiska, nr pesel, daty urodzenia i podpisu członka.
Członkostwo w klubie będzie jak najbardziej możliwe w terminie późniejszym. Powyższa lista zostanie przekazana do organu nadzoru nad Stowarzyszeniem.

Spotkanie członków SP7PBC odbędzie się w czwartek 17.05.2018 o godzinie 19.00    w siedzibie OT24.

Lista członków SP7PBC stan na dzień 10.05.2018 r. :

SP7ER, SP7VH, SP7AZP, SP7CNK, SP9FQI, SP7HOA, SP7HOV, SP7IDG, SP7JSG, SP7LIK, SP7MJR, SP7MTI, SP5QIR, SP7WIT, SP5WLE, SQ5FBI, SQ5SCW, SP5SZA, SP700324, SP724017, SP7240020

Operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej SP7PBC : SP7ER, SP7VH, SQ5FBI

VY73!
Andrzej SQ5FBI
Stefan SP7ER

SP EmCom w OT24

Koledzy i koleżanki,

Od 01-05-2018 w siedzibie OT24 działa Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa – EmCom.
Koordynatorem Sieci jest Robert Kucharski SQ7RF
E-mail : sq7rf@interia.pl ; info facebook

VY73!

Andrzej SQ5FBI

Skarbnik OT24 PZK

Koledzy i koleżanki,

informuję, że z końcem kwietnia Edward SP7VH złożył rezygnację z funkcji Skarbnika OT24.

Dziękujemy za wkład i pracę na rzecz Oddziału PZK przez długie lata.

Od dnia 01-05-2018 nowym Skarbnikiem OT24 PZK będzie Artur SP5QIR.

Kontakt do nowego Skarbnika : e-mail : sp5qir@gmail.com

Vy73

Andrzej SQ5FBI

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

Koledzy i koleżanki,

w dniu 21.04.2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie.

Na zjeździe uchwalono zmiany w statucie PZK dostosowujące statut do wymagań znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Przedstawicielem OT24 był Andrzej SQ5FBI.

VY73!

Andrzej SQ5FBI

 

 

 

Zgłoszenia klubów

Prezesi klubów!

Zgodnie z uchwałą ZG PZK Kluby zarejestrowane w OT corocznie mają obowiązek składania do OT zgłoszenia klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL.

Za Zarząd OT 24

SP7VH

ZMIANY – BIURO OT24

Biuro Zarzadu Oddziału Terenowego 24 w Skierniewicach będzie czynne :

25 marzec,

29 kwiecień,

20 maj,

27 maj – biuro nieczynne – „Piknik”,

24 czerwiec,

01 lipiec,

08 lipiec,

30 wrzesień,

28 październik,

25 listopad,

23 wigilia w zarządzie,

30 grudzień.

W grudniu należy opłacać składki za 2019 r.

Uwaga!

W dniach czynnego biura można dostarczyć karty QSL do wysyłki, lub odebrać.

W pilnych sprawach, proszę zgłaszać się do sq5fbi@detka.net.pl, sp7er@wp.pl, sp7vh1@wp.pl .

Za Zarząd OT 24

SP7VH

Wyniki Zawodów NSN2017

Na stronie Zawodów NSN opublikowano wyniki Zawodow NSN 2017.

VY73

Andrzej SQ5FBI