Wywiad w Radiu RSC – NŚN

Z okazji kolejnych zawodów „Narodowe Święto Niepodległości” organizowanych od kilku dziesięciu lat przez Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC zapraszamy do posłuchania audycji w Radiu RSC.

Nasz klub reprezentowali :

Zbyszek – SP7HOV

Mariusz – SQ7OTI

Jacek – SQ7OCJ

 

Nagranie które pojawiło się na antenie Radia RSC (10-11-2023):

 

Vy 73′

Współpraca z hufcem ZHP Skierniewice

W dniu 17 czerwca 2023 r. w lesie na terenie poligonu w Skierniewicach, odbyło się wydarzenie związane z zakończeniem roku harcerskiego pod nazwą: „Harce Łosia 2023 ” Uczestnikami wydarzenia byli harcerze Hufca  ZHP w Skierniewicach . Jednym z punktów programu rajdu było sprawdzenie umiejętności w nawiązaniu łączności oraz posługiwanie alfabetem Morse’a. Klub SP7PBC przy OT 24 w Skierniewicach zorganizował punkt łączności zaprezentowany przez kolegę Michała SQ7M .  Rozwinięto antenę Dipol  oraz radiostację z kluczem telegraficznym. Przy okazji nawiązaliśmy łączności pod znakiem SP7PBC. Obecni na spotkaniu byli także Mariusz SQ7OTI oraz Robert SQ7RF z córką Julią. 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z harcerzami hufca ZHP w Skierniewicach oraz przekazanie wiedzy i doświadczeń w łączności radiowej. 

Vy73!

Mariusz SQ7OTI

HF60PBC

Z okazji 60 urodzin Skierniewickiego Klubu Krótkofalowców organizujemy akcję dyplomową od 01.04.2023 do 31.12.2023.

Regulamin akcji dyplomowej.

FM-LINK

Zapraszamy do odwiedzenia strony FM-LINK i obejrzenia

wywiadu z Łukaszem SQ7EHO.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT24 PZK

W dniu 28-01-2023 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT-24.

Celem zebrania było uzupełnienie  składu Zarządu OT oraz Komisji Rewizyjnej OT.

Wybrani zostali:

Skarbnik – SQ7OCJ – Jacek Kreczmer

Członek Komisji Rewizyjnej – SP7ER – Stefan Zasowski

 

Zarząd OT24

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu OT 24, spowodowanego rezygnacją skarbnika oddziału oraz koniecznością uzupełnienia składu komisji rewizyjnej, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. c, w dniu 28-01-2023 zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 28-01-2023 o godzinie 10.00.
W drugim terminie w dniu 28-01-2023 o godzinie 10.30.
Zebranie odbędzie się w lokalu Klubu „OAZA” ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Prosimy członków OT24 o zgłaszanie swoich propozycji do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Skierniewickiego PZK.
Propozycje proszę kierować do Mariusz  SQ7OTI lub Tomka SP7TK.

Zarząd OT24

Mariusz SQ7OTI

Tomek SP7TK

Wyniki Zawodów NSN2022

Vy73
Zarząd OT24

Składki członkowskie 2023

Składki członkowskie 2023 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Opłacanie składek
Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 14 stycznia
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

ZG 30zł + OT 24zł. Razem 54 zł dla SWL

Wpłaty na konto oddziału :
Skierniewicki Oddział Terenowy PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Vy73!
Zarząd OT24

Adam SP7MTI SK

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20.01.2022 r. zmarł nasz kolega Adam Jagodzki SP7MTI.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 27.01.2022 roku o godzinie 11.30 w kaplicy przy cmentarzu miejskim,  następnie pogrzeb odbędzie się 27.01.2022 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu miejskim w Skierniewicach przy ulicy Strobowskiej,
Składamy najszczersze kondolencje dla rodziny.
Zarząd OT24 PZK

Składki członkowskie za 2022 r.

Składki członkowskie 2022 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Opłacanie składek
Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 10 stycznia
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

ZG 30zł + OT 24zł. Razem 54 zł dla SWL

Wpłaty na konto oddziału :
Skierniewicki Oddział Krótkofalowców PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podawać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Vy73!
Zarząd OT24