KZD PZK 2020

KZD PZK 2020 zwołany na dzień 12.12 2020 r. zakończony.

Obrady trwały od godziny 10:00 do godziny 20:30.

KZD PZK 2020 funkcjonował w trybie zdalnym, używano dwóch systemów – Microsoft TEAMS do komunikacji audio-wideo oraz SecretVote do głosowań.

Poza nielicznymi przypadkami słabego łącza delegata wszystko pozostałe działało super. Wcześniejsze ćwiczenia zaprocentowały!

XXVI KZD PZK przeszedł do historii.
12 grudnia br., w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

– prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
– wiceprezes PZK  Mariusz Busiło SP5ITI,
– wiceprezes PZK  Piotr Eichler SP2LQP,
– sekretarz PZK  Piotr Skrzypczak SP2JMR,
– skarbnik PZK  Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:
– Marek Kuliński – SP3AMO,
– Tomasz Mańkowski SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

– przewodniczący Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,
– wiceprzewodniczący Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
– sekretarz Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
– członek GKR Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
– członek GKR Adam Świontek-Brzeziński SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrani:

– Grzegorz Sapijaszko SQ6WZ,
– Krzysztof Romatowski SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.or9.pl.
Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Zawody NSN 2020 – wyniki

Na naszej stronie w zakładce NSN – link – opublikowano wyniki zawodów NSN 2020.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Vy73!

Andrzej SQ5FBI

Zawody NSN 2020

Koleżanki i Koledzy,

dziękujemy za liczy udział w zawodach Narodowe Święto Niepodległości 2020.

Logi z zawody należy przesyłać do dnia 18.11.2020.

Vy73!

Andrzej SQ5FBI

Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach Narodowe Święto Niepodległości. Zawody są corocznie organizowane przez Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC i OT24 PZK w Skierniewicach.

Zawody odbywają sie 11 listopada w godzinach :
Część KF 05:00 do godz. 07:00 czasu UTC
Część UKF 19:00 do godz. 21:00 czasu UTC

W linkach regulaminy (KF i UKF) zawodów :

Regulamin KF

Regulamin UKF

Na zwycięzców czekają puchary i dyplomy.

_________________
Vy 73!
Andrzej SQ5FBI
Skierniewicki OT24 PZK

 

W dniu 12 wrześnie miało miejsce przemiłe spotkanie krótkofalowców z naszego oddziału terenowego PZK. Spotkaliśmy się w Rawie Mazowieckiej.

Wspaniałe przygotowanie miejsca i poczęstunku zapewnił Krzysztof SP7UTZ.

Ze spotkania prowadziliśmy łączności na pasmie 80m pod znakiem klubowym SP7KMX.

Obecni na spotkaniu byli (od lewej) :

Wojtek SQ7WOJ, Janusz SP7WJR, Staszek SP7DAX, Krzysztof SP7UTZ, Andrzej SQ5FBI, , Michał SQ7M, Mariusz SQ7OTI, Zbyszek SP7HOV, Kostek SP7LIK.

VY73!

Andrzej SQ5FBI

 

SPDX CONTEST!

Koleżanki i Koledzy, Krótkofalowcy!

W nadchodzący weekend (4-5 kwietnia 2020, 15:00 UTC – 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie – SP DX Contestu.
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.

SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru – raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.

Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.

Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl
 
Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1933 roku.
Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R na CW.
news: ikona_pdf.gifRegulamin SP DX Contest 2020


73! Komisja Zawodów SP DX Contest 2020
Polski Związek Krótkofalowców i SPDXC

SP7SASR – Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa

W dniu 26.01.2020 powołany został do życia klub SP7SASR – Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa. W założeniu klub ma współuczestniczyć w działaniach krótkofalarskiej sieci EmCom.

W skład Zarządu klubu wchodzą :

Stanisław SP7DAX, Tomek SP7TK oraz Michał SQ7M.

Operatorami stacji SP7SASR są :

Stanisław SP7DAX, Tomek SP7TK oraz Michał SQ7M.

Vy73!

Zarząd OT24

 

 

90 lat PZK i 95 lat IARU

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Akcji z okazji  90-lecia powstania PZK i 95-rocznicy powstania  IARU.

Szczegółu akcji są pod adresem : https://90.pzk.org.pl

Vy73!

Zarząd OT24

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK Nr 24

W niedzielę, 26.01.2020 roku w Klubie „Oaza” przy ulicy J. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30. W zebraniu uczestniczyło 16 członków OT24 , co stanowi 44 % spośród wszystkich członków OT 24.  Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym wybrano nowe organa władzy Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24.

Zarząd został wybrany w trójosobowym składzie i ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes : Mariusz SQ7OTI
Skarbnik : Andrzej SQ5FBI
Sekretarz : Tomasz SP7TK

Zastępcami Członka Zarządu wybrano : Michała SQ7M , Krzysztofa SP7UTZ

Oddziałową Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący : Cezary SP7MJX
Członkowie : Elżbieta SP7RFE, Adam SP7MTI

Zastępcami Członka OKR wybrano : Grzegorza SP7MJR , Piotra SQ5PMB

Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Andrzej SQ5FBI

Zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Mariusz SQ7OTI

Na stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Andrzeja SQ5FBI

Zastępcą stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Mariusza SQ7OTI

Na Walnym Zebraniu uchwalono składkę członkowską (część oddziałową OT24) na kolejne 4 lata na niezmienionym poziomie tj. 60zł/rok.

 

Prezydium Walnego Zebrania

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2020  składamy serdeczne życzenia, dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych sukcesów w naszym hobby oraz w pracy zawodowej.

Vy73!

Zarząd OT24