PORADNIKI KRZYSZTOFA OE1KDA

1. Poradnik D-STAR

2. Instrukcja do programu D-RATS

3. Technika słabych sygnałów TOM 1

4. Technika słabych sygnałów TOM 2

5. Łączności cyfrowe na falach krótkich TOM 1

6. Łączności cyfrowe na falach krótkich TOM 2

7. Packet Radio

8. APRS

9. Poczta elektroniczna na falach krótkich TOM 1

10. Poczta elektroniczna na falach krótkich TOM 2

11. Słownik krótkofalarski niem.-pol. i ang.-pol.

12. Radio stacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów TOM 1

13. Radio stacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów TOM 2

14. Amatorska radioastronomia

15. Transmisja danych w systemie D-STAR

16. Amatorska radiometeorologia

17. Radiolatarnie małej mocy

18. Łączności na długich falach

19. Echolink

20. Arduino w krótkofalarstwie TOM 1

21. Arduino w krótkofalarstwie TOM 2

22. Protokół BGP w hamnecie

23. Technika słabych sygnałów TOM 3

24. Raspberry Pi w krótkofalarstwie

26. Poradnik DMR