Witamy na stronie

Skierniewickiego Oddziału Terenowego nr 24

Polskiego Związku Krótkofalowców

mapka1ot

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę od godz. 10:00.
ZAPRASZAMY

ul. Tetmajera 5/47;   96-100 Skierniewice
Konto nr 74 9297 0005 0529357420040001
NIP  6971018247

Składki 2017 r.

Przypomnienie:
Zarządy OTPZK zobowiązane są do powiadamiania członków oddziałów, co najmniej z14 dniowym wyprzedzeniem o wysokościach i terminach składek § 28 Reg.

Brak informacji o wysokości składek nie jest przyczyną usprawiedliwiającą zwłokę w zapłacie składek. § 31 Reg.
W przypadku dokonania przez członka PZK wpłaty w terminie późniejszym niż określony przez jednostkę terenową na podstawie niniejszego regulaminu, może on zostać zobowiązany przez OT PZK do poniesienia kosztów obsługi bankowej przesłania składki członkowskiej do ZG PZK w wysokości określonej w taryfie opłat bankowych dla tego rodzaju usługi.

§ 32 Reg.
Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PZK, a wraz z nim prawa i obowiązki wynikające z niniejszego statutu ustają w wyniku:
….nie opłacanie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące od wymaganego terminu § 7 lit b Statutu.

Informacja o składkach do ZG PZK i OT 24 na 2017r
Zgodnie z Uchwałą ZG PZK nr 499/01/2011r składka do ZG PZK na 2017r nie ulega zmianie.
Dla członka nadzwyczajnego ( SWL) roczna 20 zł
Dla członka zwyczajnego roczna 90zł
Dla członka zwyczajnego ulgowa od 71roku życia roczna 60 zł
Dla członka zwyczajnego ulgowa do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku roczna 20 zł
Dla członka wspierającego 10 zł
Wpisowa jednorazowa 10 zł
Kluby zarejestrowane w OT 24 –bez opłat

Składka oddziałowa na 2017r zgodnie z uchwałą Nr. 18/2016r z dnia 14-02-2016r podjętą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków OT-24 wynosi:
Dla członka nadzwyczajnego (SWL) roczna 24 zł
Dla członka zwyczajnego roczna 60 zł
Dla członka zwyczajnego ulgowa do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku roczna 24 zł
Kluby zarejestrowane w OT 24- bez opłat.

Składkę członkowską do ZG PZK i OT 24 należy dokonać opłaty w Zarządzie biura OT 24 u skarbnika za cały rok 2017 lub za I półrocze do dnia 15-01- 2017r, za II półrocze do 15-07-2017r lub na konto OT 24

Polski Związek Krótkofalowców
Skierniewicki Oddział Terenowy 24
Ul. Tetmajera 5
96-100 Skierniewice
Nr konta: 74 92970005 0529 3574 2004 0001

Składka dla wszystkich członków klubu SP7PBC roczna wynosi 12 zł
Opłaty można dokonać u skarbnika klubu lub na konto.
Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC
Ul. Tetmajera 5 96-100 Skierniewice
Nr. konta 32 92970005 0138 7749 2004 0001

Uwaga! Od 13-11-2016r można już opłacać składki u skarbnika lub na konto.
Daty 15-01 i 15-07 2017r oznaczają, że skarbnik do tego czasu ma odprowadzić składkę do ZG PZK.
Pozdrawiam SP7VH Skarbnik

Zapytania kierować: SP7VH1@wp.pl sp7vh@wp.eu
lub tel.532 585 265

Zawody NSN 2016

11 listopada (piątek) odbędą się zawody Narodowe Święto Niepodległości, organizowane przez Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC :
w godz. od 05.00 do 07.00 UTC – część HF
w godz. od 19.00 do 21.00 UTC – część VHF

UWAGA!
Regulamin zawodów dostępny jest na stronie: http://ot24pzk.gpe.pl/?page_id=233

Na zwycięzców czekają puchary ufundowanie przez Prezydenta Miasta Skierniewic

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Vy 73!
Andrzej SQ5FBI

XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów PZK

W dniach 21 – 22 maja 2016 roku obradował  Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców  w Burzaninie.

Zjazd dokonał wyboru nowego Prezydium  i GKR na kadencję 2016 – 2020. Przedstawicielem OT24 na Zjeździe był Andrzej SQ5FBI.

Nowym Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców został Waldemar Sznajder 3Z6AEF dotychczasowy Prezes Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK we Wrocławiu.

Prezydium Zarządu Głównego PZK w składzie:
1. Waldemar Sznajder 3Z6AEF – Prezes PZK
2. Tadeusz Pamięta SP9HQJ – Wiceprezes PZK
3. Jan Dąbrowski SP2JLR – Wiceprezes PZK
4. Piotr Skrzypczak SP2JMR – Sekretarz PZK
5. Marek Suwalski SP5LS – Skarbnik PZK
Zastępcy:
1. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU
2. Roman Bal SP9MRN

Główna Komisja Rewizyjna PZK  w składzie:
1. Jerzy Najda HF1D – Przewodniczący GKR PZK
2. Jerzy Jakubowski SP7CBG – Zastępca Przewodniczącego GKR PZK
3. Leszek Przybylak SP6CIK – Sekretarz GKR PZK
4. Jan Ćwikła SP2X – Członek GKR PZK
5. SQ8MXS Marek Sikora SQ8MXS – Członek GKR PZK
Zastępcy:
1. Marek Ruszczak SP5UAR
2. Grzegorz Rendchen SP9NJ

 

VY73!

Andrzej SQ5FBI

 

 

Walne zebranie OT24

W dniu 14.02.2016 roku odbyło się się walne sparawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału Terenowego 24 PZK.
Zebranie odbyło się w Skierniewicach, w Klubie „OAZA”  przy ul. Iwaszkiewicza 13.

Wybrano:

Zarząd OT 24.

Prezes : Andrzej SQ5FBI

Sekretarz : Stefan SP7ER

Skarbnik : Edward SP7VH

Członek : Artur SP5QIR

Członek  : Przemek SQ5PTN

Komisja rewizyjna.

Przewodniczący : Konstanty SP7LIK

Zastępca przewodniczącego : Włodek SP7NWM

Członek : Cezary SP7MJX

Członek : Stanisław SP7MJL

Członek : Grzegorz SP7MJR

Delegat na Zjazd Krajowy i Członek Zarządu Głównego .

Andrzej SQ5FBI

Zastępca – Artur SP5QIR

 

Podczas zebrania wręczono Odznakę Honorową PZK Włodzimierzowi SP7NWM.

 

VY73!
Prezes OT24
Andrzej SQ5FBI

Nagrody NSN2015

Informuję , że puchary oraz dyplomy za zawody NSN2015 zostały wysłane pocztą, na adresy podane w logach.

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI

Spotkanie Wigilijne 2015

kartka

W dniu 20 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wigilijne w oddziele OT24.

Spotkaliśmy się w siedzibie oddziału w Skierniewicach przy ulicy Tetmajeta.

Tradycyjnie przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.

Zdjęcia z naszego spotkania w linku.

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI

Składki 2016

Informuję, że składki członkowskie PZK w roku 2016 nie ulegają zmianie.

Wysokość składek jest taka sama, jak w latach ubiegłych szczegółowe informacje są zamieszczone na naszej stronie – link.

Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 15 stycznia.
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Składki płacimy w oddziale!

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI

 

 

Wyniki zawodów NSN 2015

Wyniki zawodów NSN2015 opublikowano na stronie :

http://ot24pzk.gpe.pl/?page_id=233

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI

Zmiana adresu strony WWW

Od 01.12.2015 roku strona internetowa OT24 będzie dostępna wyłączenie pod adresem http://ot24pzk.gpe.pl/ 

Do tego czasu równolegle będzie funkcjonował stary adres : ot24pzk.org

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI

 

Zmiany – Biuro QSL w OT24

Z funkcji QSL Managera OT24 zrezygnował kolega Andrzej SP7HQ.
Do czasu powołania nowego QSL Managera proszę o dostarczanie kart QSL bezpośrednio do oddziału OT24, osobiście lub pocztą na adres OT24.
Karty QSL przychodzące do OT24 będą do odbioru w siedzibie OT24. Informacja o możliwości odbioru kart zostanie rozesłana e-mailem.

Do zamiejscowych kolegów, do których do tej pory karty były wysyłane pocztą, nic się nie zmienia. Nadal będą wysyłane pocztą.

VY73!
Sekretarz OT24
Andrzej SQ5FBI