Witamy na stronie

Skierniewickiego Oddziału Terenowego nr 24

Polskiego Związku Krótkofalowców

mapka1

ZAPRASZAMY

ul. Tetmajera 5/47;   96-100 Skierniewice
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
NIP  6971018247

Krajowy Zjazd Delegatów PZK

W dniach 11-12.05.2024 miał miejsce KZD PZK.

Miałem tą przyjemność reprezentować nasz OT24.

Obrady trwały od 10:00 do 00:30. Masa pracy, ale najważniejsze zostało zrobione.

Zostało wybrane nowe Prezydium, więc mamy nowy ZG.

Został również zmieniony Statut PZK.

Wszystkie informacje można znaleźć w komunikatach PZK oraz na stronach:

https://pzk.org.pl/kzd2024/index.php

https://pzk.org.pl/news.php?readmore=5132

https://pzk.org.pl/kzd2024/zjazd.php

 

Jacek

SQ7OCJ

 

Zapraszamy 18 kwietnia Godz 13:00 Aula E 218

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

Zawody „o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia”

Kolega Prezes Oddziału Terenowego 35 prosi o przekazanie informacji.

Witam !

W załączeniu przesyłam regulamin reaktywowanych zawodów „o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia” oparty na regulaminie z lat minionych. Zawody odbędą się w  „przeddzień” jubileuszu 55-lecia naszego Klubu SP8PEF działającego przy Burmistrzu Miasta Jarosławia. Prosimy bardzo o rozpropagowanie oraz zachęcenie do udziału wśród Członków Waszego Oddziału.

Z góry dziękuję za przychylne załatwienie naszej prośby.

VY-73! Zbyszek SP8AUP – Prezes OT 35.

 

Regulamin

 

 

Jacek

SQ7OCJ

32 Finał WOŚP 2024

Siema!

Podczas 32 finału udało nam się zebrać ostatecznie 489,54 PLN.

W całych Skierniewicach ostateczna suma, do której dołożyliśmy się to:

313 613,28 PLN.

Relację ze Skierniewickiego finału można zobaczyć na stronie:

https://www.facebook.com/wospskc/

Dziękujemy Wszystkim !

 

 

Stan na 28.01.2024:

 

Jacek

SQ7OCJ

32 Finał WOŚP 28.01.2024

32 Finał WOŚP 28.01.2024 w OT24 i SP7PBC

Zapraszamy wszystkich Wolontariuszy

na ciepłą herbatę i ciacho 🙂

 

Mamy również e-skarbonkę SP7PBC – WOSP

Ula SQ7OYH

Jacek SQ7OCJ

 

73′

Zarząd OT24

 

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie OT-24 PZK

W dniu 21.01.2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego oddziału na którym został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na najbliższe 4 lata.

Zarząd:

Prezesem pozostaje: Mariusz SQ7OTI

Skarbnikiem pozostaje: Jacek SQ7OCJ

Sekretarzem został: Robert SQ7RF

 

W komisji rewizyjnej zasiadają:

Przewodniczący: Stefan SP7ER

Członek: Michał SQ7M

Członek: Elżbieta SP7RFE

W tym dniu również świętowaliśmy 80-te urodziny Kolegi Tomasza SP7BCA.

 

73′

Zarząd OT24

 

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy,
W związku z kończącą się kadencją Zarządu OT 24 , którego mandat wygasa w dniu 28-01-2024r, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. a, w dniu 21-01-2024 zwołane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 21-01-2024 o godzinie 10.00,   w drugim terminie w dniu 21-01-2024 o godzinie 10.30.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo  lub telefonicznie do Prezesa OT24 lub Skarbnika OT24.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK                            w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZK jak i jego zastępca.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału

                 Terenowego – 24 PZK w Skierniewicach dnia 21-01-2024r:

 

 1. Podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie zebrania – Prezes OT 24
 3. Powołanie przewodniczącego zebrania
 4. Powołanie Prezydium zebrania
 5. Powołanie protokolanta zebrania
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 10. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji – Prezes OT
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – Przewodniczący
 13. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji – Skarbnik
 14. Sprawozdanie z działalności Biura QSL
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 17. Ustalenie liczby składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór nowego składu Zarządu
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej
 20. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej na okres kadencji
 21. Odczytanie wyników wyborów
 22. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
 23. Przerwa
 24. Wybór Delegata i zastępcy na Krajowy Zjazd PZK
 25. Wybór stałego przedstawiciela OT w ZG PZK
 26. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Głosowanie nad uchwałami
 28. Zakończenie Zebrania

 

Vy73!
Zarząd OT24

e-Skarbonka WOŚP

                                                     W tym roku postanowiliśmy uruchomić
e-Skarbonkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jako Klub robimy to pierwszy raz.

Jednak mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wasze wsparcie. Razem możemy dużo  !

LINK do skarbonki: SP7PBC – WOSP

                        
 
 
   SQ7OYH – Ula
  SQ7OTI – Mariusz
  SQ7OCJ – Jacek

Wyniki Zawodów NSN2023

Vy73!

Składki członkowskie 2024 r.

Składki członkowskie 2024 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Opłacanie składek
Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 14 stycznia
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

ZG 30zł + OT 24zł. Razem 54 zł dla SWL

Wpłaty na konto oddziału :
Skierniewicki Oddział Terenowy PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Vy73!

Jacek SQ7OCJ