Witamy na stronie

Skierniewickiego Oddziału Terenowego nr 24

Polskiego Związku Krótkofalowców

mapka1ot

ZAPRASZAMY

ul. Tetmajera 5/47;   96-100 Skierniewice
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
NIP  6971018247

W dniu 12 wrześnie miało miejsce przemiłe spotkanie krótkofalowców z naszego oddziału terenowego PZK. Spotkaliśmy się w Rawie Mazowieckiej.

Wspaniałe przygotowanie miejsca i poczęstunku zapewnił Krzysztof SP7UTZ.

Ze spotkania prowadziliśmy łączności na pasmie 80m pod znakiem klubowym SP7KMX.

Obecni na spotkaniu byli (od lewej) :

Wojtek SQ7WOJ, Janusz SP7WJR, Staszek SP7DAX, Krzysztof SP7UTZ, Andrzej SQ5FBI, , Michał SQ7M, Mariusz SQ7OTI, Zbyszek SP7HOV, Kostek SP7LIK.

VY73!

Andrzej SQ5FBI

 

SPDX CONTEST!

Koleżanki i Koledzy, Krótkofalowcy!

W nadchodzący weekend (4-5 kwietnia 2020, 15:00 UTC – 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie – SP DX Contestu.
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.

SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru – raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.

Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.

Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl
 
Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1933 roku.
Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R na CW.
news: ikona_pdf.gifRegulamin SP DX Contest 2020


73! Komisja Zawodów SP DX Contest 2020
Polski Związek Krótkofalowców i SPDXC

SP7SASR – Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa

W dniu 26.01.2020 powołany został do życia klub SP7SASR – Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa. W założeniu klub ma współuczestniczyć w działaniach krótkofalarskiej sieci EmCom.

W skład Zarządu klubu wchodzą :

Stanisław SP7DAX, Tomek SP7TK oraz Michał SQ7M.

Operatorami stacji SP7SASR są :

Stanisław SP7DAX, Tomek SP7TK oraz Michał SQ7M.

Vy73!

Zarząd OT24

 

 

90 lat PZK i 95 lat IARU

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Akcji z okazji  90-lecia powstania PZK i 95-rocznicy powstania  IARU.

Szczegółu akcji są pod adresem : https://90.pzk.org.pl

Vy73!

Zarząd OT24

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK Nr 24

W niedzielę, 26.01.2020 roku w Klubie „Oaza” przy ulicy J. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30. W zebraniu uczestniczyło 16 członków OT24 , co stanowi 44 % spośród wszystkich członków OT 24.  Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym wybrano nowe organa władzy Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24.

Zarząd został wybrany w trójosobowym składzie i ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes : Mariusz SQ7OTI
Skarbnik : Andrzej SQ5FBI
Sekretarz : Tomasz SP7TK

Zastępcami Członka Zarządu wybrano : Michała SQ7M , Krzysztofa SP7UTZ

Oddziałową Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący : Cezary SP7MJX
Członkowie : Elżbieta SP7RFE, Adam SP7MTI

Zastępcami Członka OKR wybrano : Grzegorza SP7MJR , Piotra SQ5PMB

Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Andrzej SQ5FBI

Zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Mariusz SQ7OTI

Na stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Andrzeja SQ5FBI

Zastępcą stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Mariusza SQ7OTI

Na Walnym Zebraniu uchwalono składkę członkowską (część oddziałową OT24) na kolejne 4 lata na niezmienionym poziomie tj. 60zł/rok.

 

Prezydium Walnego Zebrania

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2020  składamy serdeczne życzenia, dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych sukcesów w naszym hobby oraz w pracy zawodowej.

Vy73!

Zarząd OT24

 

 

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy,
w związku z kończącą się kadencją Zarządu OT 24 , którego mandat wygasa w dniu 16-02-2020r, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. a, w dniu 26-01-2020 zwołane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.00, w drugim terminie w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.30.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się lokalu Klubu „OAZA” , ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału

                 Terenowego – 24 PZK w Skierniewicach dnia 26-01-2020r:

 

 1. Podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie zebrania – Prezes OT 24
 3. Powołanie przewodniczącego zebrania
 4. Powołanie Prezydium zebrania
 5. Powołanie protokolanta zebrania
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 10. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji – Prezes OT
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – Przewodniczący
 13. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji – Skarbnik
 14. Sprawozdanie z działalności Biura QSL
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 17. Ustalenie liczby składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór nowego składu Zarządu
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej
 20. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej na okres kadencji
 21. Odczytanie wyników wyborów
 22. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
 23. Przerwa
 24. Wybór Delegata i zastępcy na Krajowy Zjazd PZK
 25. Wybór stałego przedstawiciela OT w ZG PZK
 26. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Głosowanie nad uchwałami
 28. Zakończenie Zebrania

 

Vy73!
Zarząd OT24

 

Składki za 2020r.

Składki członkowskie 2020 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Opłacanie składek
Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 10 stycznia
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

ZG 30zł + OT 24zł. Razem 54 zł dla SWL

Wpłaty na konto oddziału :
Skierniewicki Oddział Krótkofalowców PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podawać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Vy73!
Zarząd OT24

GKR OT24

Koleżanki i koledzy,
w dniu dzisiejszym Włodek SP7NWM złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Jedynym członkiem komisji rewizyjnej pozostał Czarek SP7MJX.
W powyższym składzie Komisja Rewizyjna nie jest w stanie podejmować żadnych działań.
W związku z zaistniałą sytuacją zapraszam członków OT24 na spotkanie w dniu 15.12.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie OT24.

Dodatkowo chcielibyśmy omówić plan działania na przyszłość w świetle planowanego na styczeń 2020r. zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OT24.
Proszę o przygotowanie propozycji osób do przyszłego Zarządu i GKR na kolejną kadencję.

Zgodnie ze Statutem PZK mandat obecnego Zarządu i GKR wygasa 16.02.2020r.

Vy73!
Zarząd OT24

Wyniki NSN2019

 

Wyniki Zawodów NSN2019 zamieszono na stronie :

Wyniki NSN2019,

Vy73!

Andrzej SQ5FBI