Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie OT-24 PZK

W dniu 21.01.2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego oddziału na którym został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na najbliższe 4 lata.

Zarząd:

Prezesem pozostaje: Mariusz SQ7OTI

Skarbnikiem pozostaje: Jacek SQ7OCJ

Sekretarzem został: Robert SQ7RF

 

W komisji rewizyjnej zasiadają:

Przewodniczący: Stefan SP7ER

Członek: Michał SQ7M

Członek: Elżbieta SP7RFE

W tym dniu również świętowaliśmy 80-te urodziny Kolegi Tomasza SP7BCA.

 

73′

Zarząd OT24