Przemienniki OT24

 

Lokalizacja w siedzibie OT24  :

SR7SC – FM(echolink) – 439.325MHz podnośna 118,8Hz – operator odpowiedzialny Łukasz SQ7EHO

SR7USC – D-STAR – 439.250MHz – operator odpowiedzialny Andrzej SQ5FBI

SR7DSC – DMR – 439.2875MHz – operator odpowiedzialny Mariusz SQ7OTI