Zarząd

  

Zarząd Oddziału Terenowego PZK OT24:
Prezes SQ7OTI – Mariusz Serafin
tel.: 660 996 060
sq7oti@wp.pl
Sekretarz SP7TK – Tomasz Klimek
tel.: 512 291 810
tomasz.klimek48@gmail.com
Skarbnik SQ7OCJ – Jacek Kreczmer
tel.: 517 815 982
sq7ocj@wp.pl
Członek SQ7RF – Robert Kucharski
tel.: 601 193 260
sq7rf@interia.pl

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący SP7MJX – Cezary Grabarczyk
tel.: 605 99 20 54
sp7mjx@wp.pl
Członek SP7RFE – Elżbieta Wiza
Członek SP7ER – Stefan Zasowski

 

 

Award Manager SQ7RF – Robert Kucharski
tel.: 601 193 260
sq7rf@interia.pl
QSL Manager SP7BCA – Tomasz Wiza
sp7bca@poczta.wp.pl

 

Członek Zarządu Głównego 
Delegat na Zjazd Krajowy
SQ7OTI – Mariusz Serafin
tel.: 660 996 060
sq7oti@wp.pl
Zastępca Członka Zarządu Głównego 
Zastępca Delegata na Zjazd Krajowy
SQ7OCJ – Jacek Kreczmer
tel.: 517 815 982
sq7ocj@wp.pl