Zarząd

 

Zarząd Oddziału Terenowego:
Prezes SQ7OTI – Mariusz Serafin
tel.: 660 996 060
sq7oti@wp.pl
Sekretarz SP7TK – Tomasz Klimek
tel.: 722 334 654
tomasz.klimek48@gmail.com
Skarbnik SQ5FBI – Andrzej Detka
tel.: 782 335 213
sq5fbi@pzk.org.pl
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący SP7MJX – Cezary Grabarczyk
tel.: 605 99 20 54
sp7mjx@wp.pl
Członek SP7RFE – Elżbieta Wiza
Członek SP7MTI – Adam Jagodzki

 

Award Manager Vacat
QSL Manager SP7BCA – Tomasz Wiza

sp7bca@poczta.wp.pl

 

Członek Zarządu Głównego 
Delegat na Zjazd Krajowy
SQ5FBI – Andrzej Detka
tel.: 782 335 213
sq5fbi@pzk.org.pl
Zastępca Członka Zarządu Głównego 
Zastępca Delegata na Zjazd Krajowy
SQ7OTI – Mariusz Serafin
tel.: 660 996 060
sq7oti@wp.pl