REGULAMIN OBROTU QSL !

 

REGULAMIN BIURA QSL SKIERNIEWICKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 24 POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

I. WS T Ę P

1. Polski Związek Krótkofalowców zabezpiecza obsługę QSL dla :
a) członków honorowych Polskiego Związku Krótkofalowców,
b) członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Związku Krótkofalowców posiadających opłaconą bieżącą składkę członkowską w PZK,
c) klubów krótkofalarskich zgłoszonych do obsługi w danym okresie składkowym przez właściwe terenowo Oddziały PZK,
d) stacji DX-owych obsługiwanych przez polskich QSL Managerów pod warunkiem wniesienia za każdą z tych stacji DX-owych okresowej opłaty za obsługę QSL w wysokości składki członka zwyczajnego PZK obowiązującej w okresie działalności QSL Managera .
2. Polski Związek Krótkofalowców organizuje wymianę kart QSL w postaci:
a) obrotu wewnątrz krajowego pomiędzy członkami PZK,
b) obrotu zagranicznego pomiędzy członkami PZK a członkami innych organizacji radioamatorskich.
3. W ramach struktury organizacyjnej Biur QSL w PZK funkcjonują :
a) Centralne Biuro QSL,
b) Okręgowe Biura QSL,
c) Oddziałowe Biura QSL,
d) Terenowi QSL Managerowie.
4. Wymogi dotyczące kart QSL i obrotu nimi :
a) zaleca się używanie kart QSL zgodnych z wytycznymi IARU
b) zaleca się nasłuchowcom zamieszczanie na widocznym miejscu swoich kart QSL numer Biura QSL, które aktualnie ich obsługuje,
c) karty QSL dla korespondentów zagranicznych należy przekazywać do Oddziałowych, Okręgowych, jak i do Centralnego Biura QSL ułożone wyłącznie alfabetycznie Zagranicznymi Biurami QSL (prefiksami) wg załącznika nr 1, natomiast dla korespondentów krajowych ułożone okręgami SP.
d) do obiegu za pośrednictwem Biur QSL PZK dopuszcza się karty krajowe:
– wyłącznie o wymiarze 9 x 14 cm (z mocą obowiązującą od II kw. 2002 r.)
– karty podwójne – składane pod warunkiem, iż znak stacji dla której karta jest przeznaczona jest wpisany w sposób widoczny na pierwszej jej stronie,
– karty QSL dla polskich stacji okolicznościowych, kontestowych, oraz stacji z prefiksem SO pod warunkiem wpisania na nich również znaku QSL Managera tych stacji.
e) zaleca się podawanie na kartach przeznaczonych dla stacji polskich numeru Biura QSL.

II. ODDZIAŁOWE BIURO QSL

1. Oddziałowe Biuro QSL funkcjonuje pod bezpośrednim nadzorem i opieką
Zarządu OT PZK.
2. Biuro QSL mieści się przy Zarządzie OT przy ul Tetmajera 5/47 XI piętro
na Oś. WIDOK w Skierniewicach.
3. Ciągłość dostępu do biura QSL zabezpiecza:
Biuro QSL czynne w każdą drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca i Biuro Zarządu czynne w każdą pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca ( nie dotyczy to świat przypadających w niedzielę) od godziny 10:00 do 11:00 ( w zależności od potrzeby interesantów).
4. Wysyłka i odbiór kart QSL:
-osobiście w siedzibie oddziałowego biura QSL lub osoby posiadającej stosowne upoważnienie,
– na koszt zainteresowanego,
– na koszt Oddziału ( dotyczy osób z poza powiatu skierniewickiego) itp.
Wysyłka kart QSL raz w miesiącu ( w zależności od ilości kart QSL).
Wysyłanie pocztą (dostarczanie osobiście lub przez uprawnionego) kart QSL do Biura QSL każdorazowo muszą być poukładane (zgodnie z załącznikiem nr 1) do stacji zagranicznych (Via Manager) oraz dla stacji polskich okręgami (Nr OT, QSL VIA Manager).
Wysyłanie kart QSL pocztą do biura QSL OT na adres: Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy 24 w Skierniewicach skrytka pocztowa 94 (96-100 Skierniewice 1) ( dot. członków z poza Skierniewic).
W okresie wakacyjnym (od 15 lipca do 01 września) biuro QSL czynne będzie w zależności od potrzeb(sytuacji) Decyzja o czynnym biurze leży w gestii Kierownika biura QSL o czym informuje członków drogą elektroniczna.
W sprawach obrotu kartami QSL zapytania(niejasności) kierować do
kierownika Biura QSL kontakt sp7hq@sk.home.pl lub (dotyczy tylko nadzwyczajnych spraw nie leżących w kompetencji kierownika biura QSL) do Zarządu OT 24 (kontakt na stronie WWW OT 24 ot24pzk.org
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd OT w dniu 18.03.2012r. Uchwała Nr 1 z dn. 18-03-2012 r.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z datą opublikowania na czas nieokreślony.

Kierownik Biura OT 24 PZK

Zatwierdzam za Zarząd OT 24 PZK
Prezes
Włodzimierz Stachowicz SP7NWM

 

Załącznik nr 1 do regulaminu biura QSL OT24

KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA KART QSL
Proszę układać karty QSL w kolejności wg poniższego wykazu:
3A: MONACO
3D2: FIJI
3V, TS: TUNISIA
4L: REPUBLIC OF GEORGIA
4P-4S: SRI LANKA
4U1ITU: International Amateur Radio Club 1
4X,4Z: Izrael
5B: CYPRUS
5H: TANZANIA
5N-5O: NIGERIA
5W: WESTERN SAMOA
5X: UGANDA
5Y-5Z: KENYA
6V-6W: SENEGAL
6Y: JAMAICA
7T-7Y: ALGERIA
8P: BARBADOS
8R: GUYANA
9A: CROATIA
9G: GHANA
9H: MALTA
9I-9J: ZAMBIA
9K: KUWAIT
9M, 9W: MALAYSIA
9O-9T: DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
9V: SINGAPORE
9Y-9Z: TRINIDAD & TOBAGO
A2,8O: BOTSWANA
A4: OMAN
A7: QATAR
A9: BAHRAIN
AP-AS: PAKISTAN
BA-BL, BR-BT, BY, BZ: CHINA
BM-BQ, BU-BX: TAIWAN
C3: ANDORRA
C8-C9: MOZAMBIQUE
CA-CE, XQ-XR: CHILE
CM, CO, T4: CUBA
CP: BOLIVIA
CQ-CU: PORTUGAL
CV-CX: URUGUAY
DA-DR: GERMANY
DU-DZ, 4D-4I: PHILIPPINES
EA-EH, AM-AO: SPAIN
EI-EJ: IRELAND
EK: ARMENIA
EL, 5L-5M: LIBERIA
EP-EQ, 9B-9D: IRAN 1
ER: MOLDOVA
ES: ESTONIA
ET, 9E-9F: ETHIOPIA
EU-EW: BELARUS
EX: KYRGYZSTAN 1
EY: TAJIKISTAN
EZ: TURKMENISTAN
F, HW-HY,TK,TM,TO-TQ: FRANCE
FK: NEW CALEDONIA
FO: FRENCH POLYNESIA
G, M, 2A-2Z: UNITED KINGDOM
H4: SOLOMON ISLANDS
HA, HG: HUNGARY
HB, HE: SWITZERLAND
HB0: LIECHTENSTEIN
HC-HD: ECUADOR
HI: DOMINICANA
HJ-HK, 5J-5K: COLOMBIA
HL, DS-DT: REPUBLIC OF KOREA (South Korea
HL9: US personnel in the Republic of Korea 1
HO-HP, H3, 3E-3F: PANAMA
HQ-HR: HONDURAS
HS, E2: THAILAND
I: ITALY
J2: DJIBOUTI
J3: GRENADA
J7: DOMINICA
JA-JS, 7J-7N, 8J-8N: JAPAN
JT-JV: MONGOLIA
JY: JORDAN
LA-LN, JW-JX, 3Y: NORWAY
LO-LW, AY-AZ, L2-L9: ARGENTINA
LX: LUXEMBOURG
LY: LITHUANIA
LZ: BULGARIA
OA-OC,4T: PERU
OD: LEBANON
OE: AUSTRIA
OF-OJ: FINLAND
OK-OL: CZECH REPUBLIC
OM: SLOVAKIA
ON-OT: BELGIUM
OU-OZ: DENMARK
OY: FAROE ISLANDS
P4: ARUBA
PA-PI: NETHERLANDS
PJ: NETHERLANDS ANTILLES
PP-PY, ZV-ZZ: BRAZIL
R, UA-UI: RUSSIA
S2-S3: BANGLADESH
S5: SLOVENIA
SA-SM, 7S, 8S SWEDEN
SN-SR, HF,3Z: POLAND
SV-SZ, J4:GREECE
T7: SAN MARINO
T9: BOSNIA & HERZEGOVINA
TA-TC, YM: TURKEY
TF: ICELAND
TG, TD: GUATEMALA
TI, TE: COSTA RICA
TR: GABON
TU: COTE D’IVOIRE
TZ: MALI
UJ-UM Uzbekistan QSL Bureau
UN-UQ: KAZAKHSTAN
UR-UZ, EM-EO: UKRAINE
V2: ANTIGUA & BARBUDA
V5: NAMIBIA
V7: MARSHALL ISLANDS 1
V8: BRUNEI
VA-VG,VO, VX-VY, CF-CK, CY-CZ, XJ-XO: CANADA:
VE1, VE0
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7
VE8
VE9,VY2
VO
VY1
VH-VN, AX: AUSTRALIA
VK1
VK2
VK3
VK4
VK5
VK6
VK7
VK8
VK9-0
VP2V: BRITISH VIRGIN ISLANDS
VP5: TURKS & CAICOS ISLANDS
VP8: FALKLAND ISLANDS 1
VP9: BERMUDA
VQ9: BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 1
VR2: HONG KONG
VT-VW: INDIA
W, AA-AL, K, N: UNITED STATES
W1
W2
W3
K4, N4, W4
AA-AK4, KA-KZ4, NA-NZ4, WA-WZ4
W5
W6
W7
W8
W9
W0
KG4X2
KH2
KH3
KH6-7
KP2
KP3-4
W1/SWL nasłuchowcy W1/SWL aż do W0/SWL
XA-XI, 4A-4C, 6D-6J: MEXICO
XT: BURKINA FASO
XX9: MACAU
YB-YE, 8A-8I: INDONESIA
YI,HN: IRAQ
YJ: VANUATU
YK, 6C: SYRIA
YL: LATVIA
YN, HT: NICARAGUA
YO-YR: ROMANIA
YS: EL SALVADOR
YT-YU, 4O: SERBIA AND MONTENEGRO
YV-YY, 4M: VENEZUELA
Z3: REPUBLIC OF MACEDONIA
ZA: ALBANIA
ZB: GILBRALTAR
ZC4: British Forces Cyprus 1
ZD8: ASCENSION ISLAND 1
ZF: CAYMAN ISLANDS
ZL-ZM: NEW ZEALAND
ZP: PARAGUAY
ZR-ZU: SOUTH AFRICA

1 Kraje posiadają BIURA QSL, lecz nie posiadają własnych organizacji krótkofalarskich, lub nie są członkiem IARU. (Biura te funkcjonują często tylko w jedna stronę, najczęściej przyjmują QSL).

Do krajowych biur QSL układamy karty w/g. numerów okręgów od 1………..9. W przypadku kierowania karty przez QSL Managera układamy w/g. numeru okręgu Managera np.: SN9VVV via SP7XXX układamy w/g. okręgu Managera czyli 7.
Jednocześnie przypominam o obowiązku sprawdzenia czy korespondent, do którego wysyłamy karty QSL jest członkiem PZK, gdyż w przeciwnym razie takie karty podlegają zwrotowi niepotrzebnie zajmując czas i pieniądze. http://www.pzk.org.pl/osec_pzk.txt .
Pomocnym w ustaleniu sposobu wysyłaniu karty QSL może być znany program
http://www.qrz.com/ oraz program wg Marka SP7DQR do ustalenia biura okregowego
http://www.sp7dqr.waw.pl/spdxc.php#biura_qsl oraz http://www.pzk.org.pl/osec_kluby.txt

QSL Manager

Wersja PDF dokumentu

 

UZUPEŁNIENIE !

LISTA KRAJÓW, KTÓRE NIE POSIADAJĄ BIURA QSL
PREFIKSY WG DXCC

A3 Tonga 3   P5 North Korea
A5 Bhutan1   PY0F Fernando de Noronha Is.
A6 United Arab Emirates1   PY0S St. Peter & St. Paul Rocks
BS7 Scarborough Reef 1   PY0T Trinidade & Martim Vez Is.
BV9P Pratas Is. 1 PZ Suriname 1, 3
CY0 St. Paul Is.2   R1MV Malyj Wysotski
CY0 Sable Is. ST Sudan
C2 Nauru 1, 3  SU Egypt 1, 3   
C5 Gambia 1, 3  SV/A Mount Athos
C6 Bahamas 3 S7 Seychelles
CE0Y Easter Is. S9 Sao Tome & Principe
CE0Z Juan Fernandez Is. S0 Western Sahara
CE0X San Feliks & San Ambrosio TI9 Cocos Is.  
CE0/KC4 Antarctica   TJ Cameroon
CN Marocco 1, 3 TL Central African Republic
D2, D3 Angola TN Congo
D4 Cape Verde Is. TT Chad 1  
D6 Comoros 1, 3  TY Benin
E3 Eritrea 1, 3  T2 Tuvalu
E4 Palestine T3 Kiribati  
FG Guadelupe T5 Somalia
FH Mayotte   UJ Uzbekistan 1, 3
FJ St. Bartholomy, FS-St. Martin Is. 1   V3 Belize 1, 3
FK/C Chesterfield Is. 2 V4 St.Kitts & Nevis 1
FM Martynique V6 Micronesia 1
FO/A Austral Is.   VP2E Anquilla 1, 3
FO/C Clipperton Is. VP2M Monsteraat 1, 3
FO/M Marquesas VP6/D Ducie Is.
FP St.Pierre & Miguelon VP8 Georgia, South Orkney, e.t.c.
FR Reunion Is. XE4 Ravilla Gigedo Is.
FR/E Europa Is. XU Cambodia
FR/G Glorioso Is. XV, 3W Viet Nam
FR/J Juan de Nova Is. XW Laos
FR/T Tromelin Is. XY-XZ Mayanmar  1, 3
FT8W Crozet Is. YA Afghanistan
FT8X Kerguelen Is. ZD7 St. Helena Is.
FT8Y French Antarctica ZD9 Tristan da Cunha & Gough Is.
FT8Z Amsterdam & St.Paul Is. ZK1 Cook & Manihiki Is.
FW Wallia & Futuna Is. ZK2 Niue Is.
FY French Guiana ZK3 Tokelau Is.
HC8 Galapagos Is. ZS8 Prince Edward & Marion Is.
HH, 4V Haiti 1, 3 1A0 Sov. Military Order of Malta
HK0 Malpelo & Bajo Nuevo Is. 1S Spratly Is.  
HK0 San Andres, Providencia Is. 2 3B6 Agalega Is.
HV Vatican City 3B7 St.Brandon Is.
HZ Saudi Arabia 3B8 Mauritius  
H40 Temotu Province 3B9 Rodriguez I.
JW Svalbard Is. 2   3C Equatorial Guinea
JX Jan Mayen Is. 3C0 Pagalu Is.
J5 Guinea Bissau 3D2/C Conway Reef
J6 St. Lucia 1 3D2/R Rotuma Is.
J8 St. Vincent & Depedencies 3DA Swaziland 3
KC4 US Antarctica 3X Guinea
KC6/T8 Palau 3Y Peter I & Bouvet Is.
KH1 Baker & Howland Is.   4W East Timor
KH4 Midway Is. 1   5A Libya
KH5 Jarvis & Palmyra Is. 5R Madagascar
KH5K Kingman Reef  1 5T Mauritania 1, 3 
KH7 Kure Is. 5U Niger 1, 3 
KH8 American Samoa 5V Togo 1, 3 
KH9 Wake Is. 7O Yemen
KH0 Mariana Is. 7P Lesotho 1, 3 
KP1 Navassa Is. 7Q Malawi 1,  3 
KP5 Desecheo Is.   8Q Maldive Is. 1, 3   
OH0 Aland Is. 9N Nepal
OJ0 Market Reef 9U Burundi
OX Greenland 9X Rwanda  

LEGENDA:
1 – tylko przez QSL managerów (niektórzy z nich nie są obsługiwani przez swoje
macierzyste biura). Należy sprawdzić w Internecie www.qrz.com,
htpp://www.ddxg.dk/oz7c lub http://www.ik3qar.it/manager.
2 – via kraj macierzysty, lub przez QSL managera, o ile taki został opublikowany
/np. dla R1MVI krajem macierzystym będzie RA, a QRZ.COM informuje, że via
OH2BR (maj 2002).
3 – tylko direct.
Jeszcze raz przypominam, że wpisywanie przez wypełniającego kartę QSL ewentualnego QSL managera jest w jego interesie. Przykładowo, o ile karta do R1MVI nie zawiera informacji, że ma być wysłana via OH2BR (maj 2002) to wędruje w przegródkę RA i tam czeka aż nagromadzi się odpowiednia waga do ekspedycji do Rosji. A do OH mogła iść przesyłka znacznie wcześniej. To jest przykład łagodny. Znacznie gorszy skutek będzie w przypadku „krajów rzadkich” np. kraj docelowy V31DX, a QSL manager N7KR.
Do sporządzenia tego wykazu posłużyłem się:
o listą „ IARUQSL Bureaus” z dnia 2009-12-16,
http://www.iaru.org/iaruqsl.html
o ARRL DXCC LIST.
Życzę wszystkim dużo ciekawych i atrakcyjnych łączności oraz 100%
potwierdzeń dzięki własnej wiedzy, dobrej i mojej pomocy.

QSL MANAGER OT24