OPP 1%

Przekazując 1% należnego podatku dla Skierniewickiego Oddziału Terenowego nr 24 Polskiego Związku Krótkofalowców jako Organizacji Pożytku Publicznego, należy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401 oraz podać jako cel szczegółowy informację: Polski Związek Krótkofalowców OT 24 Skierniewice.