Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy,
w związku z kończącą się kadencją Zarządu OT 24 , którego mandat wygasa w dniu 16-02-2020r, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. a, w dniu 26-01-2020 zwołane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.00, w drugim terminie w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.30.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się lokalu Klubu „OAZA” , ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału

                 Terenowego – 24 PZK w Skierniewicach dnia 26-01-2020r:

 

 1. Podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie zebrania – Prezes OT 24
 3. Powołanie przewodniczącego zebrania
 4. Powołanie Prezydium zebrania
 5. Powołanie protokolanta zebrania
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 10. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji – Prezes OT
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – Przewodniczący
 13. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji – Skarbnik
 14. Sprawozdanie z działalności Biura QSL
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 17. Ustalenie liczby składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór nowego składu Zarządu
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej
 20. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej na okres kadencji
 21. Odczytanie wyników wyborów
 22. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
 23. Przerwa
 24. Wybór Delegata i zastępcy na Krajowy Zjazd PZK
 25. Wybór stałego przedstawiciela OT w ZG PZK
 26. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Głosowanie nad uchwałami
 28. Zakończenie Zebrania

 

Vy73!
Zarząd OT24

 

Składki za 2020r.

Składki członkowskie 2020 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Opłacanie składek
Składkę należy wpłacić łącznie ZG+OT do 10 stycznia
Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

ZG 30zł + OT 24zł. Razem 54 zł dla SWL

Wpłaty na konto oddziału :
Skierniewicki Oddział Krótkofalowców PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podawać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Vy73!
Zarząd OT24

GKR OT24

Koleżanki i koledzy,
w dniu dzisiejszym Włodek SP7NWM złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Jedynym członkiem komisji rewizyjnej pozostał Czarek SP7MJX.
W powyższym składzie Komisja Rewizyjna nie jest w stanie podejmować żadnych działań.
W związku z zaistniałą sytuacją zapraszam członków OT24 na spotkanie w dniu 15.12.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie OT24.

Dodatkowo chcielibyśmy omówić plan działania na przyszłość w świetle planowanego na styczeń 2020r. zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OT24.
Proszę o przygotowanie propozycji osób do przyszłego Zarządu i GKR na kolejną kadencję.

Zgodnie ze Statutem PZK mandat obecnego Zarządu i GKR wygasa 16.02.2020r.

Vy73!
Zarząd OT24

Wyniki NSN2019

 

Wyniki Zawodów NSN2019 zamieszono na stronie :

Wyniki NSN2019,

Vy73!

Andrzej SQ5FBI

 

ZAWODY NSN2019

Poniżej lista logów KF (stan na 30-11-2019) :

Znak – Kategoria

3Z3AHK C
3Z50KP E
HF100CC B
HF5WIM E
SN1T A
SN3P D
SN5L C
SN6A A
SN6E D
SN8T E
SO1MK C
SO3AK A
SO5U C
SO9I C
SP0ZHP F
SP100PIP F
SP1AEN A
SP1EPI A
SP1KCJ D
SP1KGU B
SP2AYC E
SP2DKI E
SP2EMR C
SP2GVN A
SP2KAC B
SP2MHD E
SP2MW A
SP2PMW D
SP2WGB A
SP2XX E
SP2YWL D
SP3BES F
SP3CYY E
SP3FTA C
SP3KRE D
SP3KWA B
SP3MKS E
SP3VST C
SP3VT A
SP3ZHP F
SP4DEU A
SP4FDH C
SP4GAP E
SP4GHL A
SP4HHI A
SP4JSJ C
SP4KHM D
SP4TKR A
SP4Z A
SP5BMU A
SP5DRE C
SP5ENG A
SP5FHF A
SP5KAB D
SP5MBI C
SP5NZG C
SP5PDA D
SP5QIR X
SP5QWJ C
SP5SSB A
SP5VIH C
SP5WA E
SP5X C
SP5XVR C
SP6DZ C
SP6MQO A
SP7ASZ A
SP7BCA X
SP7EWD A
SP7HOV X
SP7JJE X
SP7KMX X
SP7MJL X
SP7MJX X
SP7NWM X
SP7PAD X
SP7PBC X
SP7PCZ X
SP7PGK D
SP7RFF C
SP7ZKU X
SP8BXL A
SP8CHI C
SP8FB C
SP8FO C
SP8NCZ C
SP9BCH A
SP9BMH X
SP9CCA A
SP9H E
SP9HZW C
SP9JTZ C
SP9JZT A
SP9KAO D
SP9KUP D
SP9L C
SP9LAS E
SP9MOV C
SP9NLU C
SP9PKM B
SP9RTL C
SP9SPJ B
SP9WZO C
SP9XKV C
SP9ZHC D
SP9ZHS D
SP9ZKN D
SQ1BSY C
SQ1GPR C
SQ1NXO C
SQ1NXW C
SQ2DYF E
SQ3LMY C
SQ3MZ C
SQ5AKY C
SQ5FBI X
SQ5M E
SQ5PMB X
SQ6NDC C
SQ7CGN C
SQ7FGT A
SQ7M X
SQ8AQO C
SQ8MXE C
SQ8MXK C
SQ8NGO C
SQ8PIW C
SQ9BDB C
SQ9CR C
SQ9DDA C
SQ9EDZ C
SQ9GIW C
SQ9ITA C
SQ9JXF C
SQ9KDO C
SQ9KWY C
SQ9PCA C
SQ9PCG C
SQ9PCH C
SQ9PUZ C
SQ9Z C
SQ9ZAX C

SP308138 G

 

 

Poniżej lista logów UKF (stan na 30-11-2019) :

Znak – Kategoria

3Z3Z I
SO9AHM I
SP0ASRS K
SP3KEY K
SP3NUX I
SP5PG I
SP5QIR X
SP7MJL X
SP7MTU I
SP7NWM X
SP7POS K
SP8MRD I
SP8SN I
SP8WJW I
SP9CCA I
SP9EYX I
SP9EYX I
SP9G I
SP9KUP K
SP9MA I
SP9PAZ I
SP9PKS K
SP9PLK K
SP9RVB I
SP9TAR I
SP9XWL I
SP9ZKN K
SQ4O I
SQ4SLA I
SQ5FBI X
SQ8AQX I
SQ8CBF I
SQ8TUR I
SQ9BDB I
SQ9GIW I
SQ9ITA I
SQ9MLZ I
SQ9NOO I
SQ9NOS I
SQ9OJN I
SQ9ORN I
SQ9PCA I
SQ9PUT I
SQ9SXN I

Zawody Narodowe Święto Niepodległości 2019

Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach Narodowe Święto Niepodległości. Zawody są corocznie organizowane przez Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC i OT24 PZK w Skierniewicach.

Zawody odbywają sie 11 listopada w godzinach :
Część KF 05:00 do godz. 07:00 czasu UTC
Część UKF 19:00 do godz. 21:00 czasu UTC

W linkach regulaminy (KF i UKF) zawodów :

http://sp7pbc.xip.pl/regulamin-kf/
http://sp7pbc.xip.pl/regulamin-ukf/

Na zwycięzców czekają puchary i dyplomy.

_________________
Vy 73!
Andrzej SQ5FBI
Skierniewicki OT24 PZK
SP7PBC & SP7ZKU

Edward SP7VH SK

Koledzy i koleżanki,
z przykrością zawiadamiam, że dziś w nocy zmarł nasz kolega Edward SP7VH.
Edek będzie pochowany w środę 14.08.2018 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej.
Pożegnanie odbędzie się w kościele w Rawce k.Skierniewic o godzinie 11.00.
Edek od 1974 roku był członkiem klubu SP7PBC.
Od samego początku współtworzył Skierniewicki Oddział PZK 24.
Edek był wspaniałym telegrafistą uhonorowanym Złotą Odznaką PZK.
Będzie nam go brakowało 😢

Andrzej SQ5FBI

Czesław SP7JSG SK

Z przykrością zawiadamiamy, ze w dniu 2 czerwca odszedł od nas Czesław SP7JSG uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek o godzinie 13-00 w Kościele Św.Stanisława w Skierniewicach ul.Św.Stanisława 1 pochowek na cmentarzu Św.Józefa przy ul.Kozietulskiego.

Zarząd OT24

Składki PZK OT24

Koleżanki i Koledzy,

przypominam , że składki oddziałowe opłacamy do 10.01.2018 roku na konto oddziałowe.

Zgodnie z regulaminem składkowym PZK składki są opłacane wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK. Składki płacimy do oddziału!

Wpłaty dokonujemy na konto oddziału.

Skierniewicki Oddział Krótkofalowców PZK
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
W polu „tytuł przelewu” proszę podawać jedynie ZNAK WYWOŁAWCZY

Składki członkowskie 2019 r.

Część składki ZG PZK
Składka wpisowa – 0 zł
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 30 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 30 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 90 zł/rok (od 71 roku życia)
Składka dla członka wspomagającego – 20 zł/rok
Składka całkowita członka zwyczajnego – 120 zł/rok
Kluby zgłoszone przez OT PZK składki nie płacą.

Część składki OT PZK
Składka członka nadzwyczajnego, nasłuchowca (SWL) – 24 zł/rok
Składka członka zwyczajnego ulgowa – 24 zł (do 20 roku życia lub uczącego się do 26 roku życia)
Składka całkowita członka zwyczajnego – 60 zł/rok

Sumaryczną kwotę ZG+OT wpłacamy na konto oddziału.

ZG 90zł + OT 60zł. Razem 150 zł dla członka po 71 roku życia

ZG 120zł + OT 60zł. Razem 180 zł dla pozostałych członków zwyczajnych

Vy73!

Andrzej SQ5FBI

Spotkanie Wigilijne

Koleżanki i koledzy,

spotkanie wigilijne oddziału 24 PZK odbyło sie w naszej siedzibie  przy ul. Tetmajera w Skierniewicach w niedzielę 16.12.2018r o godzinie 10.00.

W spotkaniu uczestniczyli : Stefan SP7ER, Edek SP7VH, Tomek SP7BCA, Grzegorz SP7MJR, Stanisław SP7MJL, Artur SP5QIR, Włodek SP7NWM, Przemek SQ5PTN, Tamara SP5EWE, Tomek SP7TK, Andrzej SQ5FBI i Robert SQ7RF z harmoniczną

Vy73!

Andrzej SQ5FBI