Skarbnik OT24 PZK

Koledzy i koleżanki,

informuję, że z końcem kwietnia Edward SP7VH złożył rezygnację z funkcji Skarbnika OT24.

Dziękujemy za wkład i pracę na rzecz Oddziału PZK przez długie lata.

Od dnia 01-05-2018 nowym Skarbnikiem OT24 PZK będzie Artur SP5QIR.

Kontakt do nowego Skarbnika : e-mail : sp5qir@gmail.com

Vy73

Andrzej SQ5FBI

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

Koledzy i koleżanki,

w dniu 21.04.2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie.

Na zjeździe uchwalono zmiany w statucie PZK dostosowujące statut do wymagań znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Przedstawicielem OT24 był Andrzej SQ5FBI.

VY73!

Andrzej SQ5FBI

 

 

 

Zgłoszenia klubów

Prezesi klubów!

Zgodnie z uchwałą ZG PZK Kluby zarejestrowane w OT corocznie mają obowiązek składania do OT zgłoszenia klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL.

Za Zarząd OT 24

SP7VH

ZMIANY – BIURO OT24

Biuro Zarzadu Oddziału Terenowego 24 w Skierniewicach będzie czynne :

25 marzec,

29 kwiecień,

20 maj,

27 maj – biuro nieczynne – „Piknik”,

24 czerwiec,

01 lipiec,

08 lipiec,

30 wrzesień,

28 październik,

25 listopad,

23 wigilia w zarządzie,

30 grudzień.

W grudniu należy opłacać składki za 2019 r.

Uwaga!

W dniach czynnego biura można dostarczyć karty QSL do wysyłki, lub odebrać.

W pilnych sprawach, proszę zgłaszać się do sq5fbi@detka.net.pl, sp7er@wp.pl, sp7vh1@wp.pl .

Za Zarząd OT 24

SP7VH

Wyniki Zawodów NSN2017

Na stronie Zawodów NSN opublikowano wyniki Zawodow NSN 2017.

VY73

Andrzej SQ5FBI

Witamy na stronie

Skierniewickiego Oddziału Terenowego nr 24

Polskiego Związku Krótkofalowców

mapka1

ZAPRASZAMY

ul. Tetmajera 5/47;   96-100 Skierniewice
Konto nr 71 1140 1010 0000 3533 4800 1015
NIP  6971018247