Skarbnik OT24 PZK

Koledzy i koleżanki,

informuję, że z końcem kwietnia Edward SP7VH złożył rezygnację z funkcji Skarbnika OT24.

Dziękujemy za wkład i pracę na rzecz Oddziału PZK przez długie lata.

Od dnia 01-05-2018 nowym Skarbnikiem OT24 PZK będzie Artur SP5QIR.

Kontakt do nowego Skarbnika : e-mail : sp5qir@gmail.com

Vy73

Andrzej SQ5FBI