Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK

Koledzy i koleżanki,

w dniu 21.04.2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie.

Na zjeździe uchwalono zmiany w statucie PZK dostosowujące statut do wymagań znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Przedstawicielem OT24 był Andrzej SQ5FBI.

VY73!

Andrzej SQ5FBI