Zmiany SP7PBC

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
informuję, że planowane są zamiany w działalności klubu SP7PBC. Nasz klub zostanie przekształcony w Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Do dnia 17.05.2018 r. stworzymy listę członków założycieli, w związku z tym proszę wszystkich członków o poinformowanie SP7ER lub SQ5FBI o chęci przystąpienia do grona członków założycieli Stowarzyszenia. Lista wymaga podania imienia i nazwiska, nr pesel, daty urodzenia i podpisu członka.
Członkostwo w klubie będzie jak najbardziej możliwe w terminie późniejszym. Powyższa lista zostanie przekazana do organu nadzoru nad Stowarzyszeniem.

Spotkanie członków SP7PBC odbędzie się w czwartek 17.05.2018 o godzinie 19.00    w siedzibie OT24.

Lista członków SP7PBC stan na dzień 10.05.2018 r. :

SP7ER, SP7VH, SP7AZP, SP7CNK, SP9FQI, SP7HOA, SP7HOV, SP7IDG, SP7JSG, SP7LIK, SP7MJR, SP7MTI, SP5QIR, SP7WIT, SP5WLE, SQ5FBI, SQ5SCW, SP5SZA, SP700324, SP724017, SP7240020

Operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej SP7PBC : SP7ER, SP7VH, SQ5FBI

VY73!
Andrzej SQ5FBI
Stefan SP7ER