Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT24 PZK

W dniu 28-01-2023 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT-24.

Celem zebrania było uzupełnienie  składu Zarządu OT oraz Komisji Rewizyjnej OT.

Wybrani zostali:

Skarbnik – SQ7OCJ – Jacek Kreczmer

Członek Komisji Rewizyjnej – SP7ER – Stefan Zasowski

 

Zarząd OT24