Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu OT 24, spowodowanego rezygnacją skarbnika oddziału oraz koniecznością uzupełnienia składu komisji rewizyjnej, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. c, w dniu 28-01-2023 zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 28-01-2023 o godzinie 10.00.
W drugim terminie w dniu 28-01-2023 o godzinie 10.30.
Zebranie odbędzie się w lokalu Klubu „OAZA” ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Prosimy członków OT24 o zgłaszanie swoich propozycji do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Skierniewickiego PZK.
Propozycje proszę kierować do Mariusz  SQ7OTI lub Tomka SP7TK.

Zarząd OT24

Mariusz SQ7OTI

Tomek SP7TK