Współpraca z hufcem ZHP Skierniewice

W dniu 17 czerwca 2023 r. w lesie na terenie poligonu w Skierniewicach, odbyło się wydarzenie związane z zakończeniem roku harcerskiego pod nazwą: „Harce Łosia 2023 ” Uczestnikami wydarzenia byli harcerze Hufca  ZHP w Skierniewicach . Jednym z punktów programu rajdu było sprawdzenie umiejętności w nawiązaniu łączności oraz posługiwanie alfabetem Morse’a. Klub SP7PBC przy OT 24 w Skierniewicach zorganizował punkt łączności zaprezentowany przez kolegę Michała SQ7M .  Rozwinięto antenę Dipol  oraz radiostację z kluczem telegraficznym. Przy okazji nawiązaliśmy łączności pod znakiem SP7PBC. Obecni na spotkaniu byli także Mariusz SQ7OTI oraz Robert SQ7RF z córką Julią. 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z harcerzami hufca ZHP w Skierniewicach oraz przekazanie wiedzy i doświadczeń w łączności radiowej. 

Vy73!

Mariusz SQ7OTI