Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK Nr 24

W niedzielę, 26.01.2020 roku w Klubie „Oaza” przy ulicy J. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30. W zebraniu uczestniczyło 16 członków OT24 , co stanowi 44 % spośród wszystkich członków OT 24.  Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym wybrano nowe organa władzy Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24.

Zarząd został wybrany w trójosobowym składzie i ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes : Mariusz SQ7OTI
Skarbnik : Andrzej SQ5FBI
Sekretarz : Tomasz SP7TK

Zastępcami Członka Zarządu wybrano : Michała SQ7M , Krzysztofa SP7UTZ

Oddziałową Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący : Cezary SP7MJX
Członkowie : Elżbieta SP7RFE, Adam SP7MTI

Zastępcami Członka OKR wybrano : Grzegorza SP7MJR , Piotra SQ5PMB

Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Andrzej SQ5FBI

Zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Mariusz SQ7OTI

Na stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Andrzeja SQ5FBI

Zastępcą stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Mariusza SQ7OTI

Na Walnym Zebraniu uchwalono składkę członkowską (część oddziałową OT24) na kolejne 4 lata na niezmienionym poziomie tj. 60zł/rok.

 

Prezydium Walnego Zebrania