GKR OT24

Koleżanki i koledzy,
w dniu dzisiejszym Włodek SP7NWM złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Jedynym członkiem komisji rewizyjnej pozostał Czarek SP7MJX.
W powyższym składzie Komisja Rewizyjna nie jest w stanie podejmować żadnych działań.
W związku z zaistniałą sytuacją zapraszam członków OT24 na spotkanie w dniu 15.12.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie OT24.

Dodatkowo chcielibyśmy omówić plan działania na przyszłość w świetle planowanego na styczeń 2020r. zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OT24.
Proszę o przygotowanie propozycji osób do przyszłego Zarządu i GKR na kolejną kadencję.

Zgodnie ze Statutem PZK mandat obecnego Zarządu i GKR wygasa 16.02.2020r.

Vy73!
Zarząd OT24